GenA�liAYi ve YaAYlA�lA�AYA�n ArasA�ndaki Farklar

Kripto para alA�m-satA�mA�nda yatA�rA�mcA�larA�n bazA�larA� alA�m satA�m bota��larA� kullanA�r. Algoritmada yeterince tanA�madan karar vermek A�ok risklidir.
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin